Prince2 je základný a veľmi populárny kurz v projektovom manažmente. Objasní Vám mnoho vecí ohľadom riadenia ľudí, procesov. Pre Váš úspech a úspech Vašej spoločnosti. Neváhajte a skúste prvú časť úplne zdarma. Údaje, ktoré musíte vyplniť sú označené červenou hviezdičkou.

Kurz obsahuje vyše 6 hodín videí, ktoré sú spolu s priebežnými úlohami ekvivalentné k 3-dňovému prezenčnému kurzu. Kurz sa končí záverečnou certifikačnou skúškou v anglickom jazyku a po jej úspešnom absolvovaní Vám bude vystavený medzinárodný certifikát od spoločnosti Axelos / PeopleCert. Opakovanie skúšky je možné priamo u PeopleCert za poplatok 95€. Väčšina našich absolventov zvládla skúšku na prvý pokus.

Plná verzia

598.80

499€ bez DPH

0%

Začíname s PRINCE2

Princípy a procesy Prince2

Úvod do témy Zdôvodnenie projektu (Business Case)

Téma Organizácia

Téma Kvalita

Téma Plány (Plans Theme)

Téma Riziko (Risk Theme)

Téma Zmena (Change)

Téma Progres

Skúšobné testy