Prince2 je základný a veľmi populárny kurz v projektovom manažmente. Objasní Vám mnoho vecí ohľadom riadenia ľudí a procesov. Využíva sa ako vo verejnom sektore (väčšina štátnych projektov), tak aj v súkromnom sektore (nadnárodné korporácie, ale aj menšie firmy). Dovolíme si tvrdiť, že máme najmodernejšie a najlepšie spracovaný Prince2 online-kurz na Slovensku. Vyše 92% absolventov nášho online-kurzu zvládla urobiť certifikačnú skúšku na prvý pokus.

Kurz obsahuje vyše 6 hodín videí, 9 kapitol a 56 lekcií, ktoré sú spolu s priebežnými úlohami ekvivalentné k 3-dňovému prezenčnému kurzu. Kurz sa končí záverečnou certifikačnou online-skúškou v anglickom jazyku a po jej úspešnom absolvovaní Vám bude vystavený medzinárodný certifikát od spoločnosti Axelos / PeopleCert. Opakovanie skúšky je možné priamo u PeopleCert za poplatok 95€, no ako spomíname vyššie, drtivá väčšina absolventov kurzu urobí skúšku na prvý pokus.

Plná verzia

718.80
Prístup na 1 rok

599€ bez DPH

Začíname s PRINCE2

Princípy a procesy Prince2

Úvod do témy Zdôvodnenie projektu (Business Case)

Téma Organizácia

Téma Kvalita

Téma Plány (Plans Theme)

Téma Riziko (Risk Theme)

Téma Zmena (Change)

Téma Progres

Skúšobné testy